icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Západočeské muzeum v Plzni 1878 – 2008

Západočeské muzeum v Plzni 1878 – 2008

FRÝDA, František, ed. Západočeské muzeum v Plzni 1878-2008 = West Bohemian Museum in Pilsen = Das Westböhmische Museum in Pilsen. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2008. 130 stran. ISBN 978-80-7247-061-7.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy