icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 121

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 121

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 121 Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 74 stran : tabulky, grafy. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-140-9 (brož.)

Obsah:

Měkkýši Plzeňského kraje Autoři: Mergl M., Dvořák L., Krejčíková A., Pražanová B.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy