Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 10

V srdci Hedvábné stezky : umění a řemeslo Střední Asie

V srdci Hedvábné stezky : umění a řemeslo Střední Asie

HEJZLAROVÁ, Tereza, BELAŇOVÁ, Petra a KOKAISL, Petr. V srdci Hedvábné stezky: umění a řemeslo Střední Asie = At the heart of the Silk Road: arts and crafts of Central Asia: katalog výstavy. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2011. 50 stran. ISBN 978-80-7247-079-2.

K příležitosti konání výstavy vydalo Západočeské muzeum v Plzni stejnojmenný katalog autorů Terezy Hejzlarové, Petry Belaňové a Petra Kokaisla. V katalogu je rozlišena kultura městská a nomádská a jsou zde představeny nejvýznamnější předměty pocházející ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, Národní galerie a Západočeského muzea v Plzni. Publikace slouží i jako samostatný průvodce tradiční kulturou a uměleckým řemeslem zemí Střední Asie. Součástí katalogu je slovník pojmů a anglické resumé.