Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 12

Umění Orientu ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Umění Orientu ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

BRAUNOVÁ, Dagmar, MLEZIVA, Jindřich. Umění Orientu: ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 44 stran. ISBN 80-7247-043-4.

 Celobarevný katalog k výstavě konané v Západočeském muzeu v Plzni v letech 2004–2005 představuje ukázky předmětů z bohaté orientální sbírky muzea. Samostatně je představeno umění Japonska, Číny Tibetu a Blízkého východu. Sbírka vznikala od poslední třetiny 19. století a postupně se rozrostla ve zcela unikátní soubor asijského umění a uměleckého řemesla.