icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 10

Umělecké řemeslo / Užité umění

Umělecké řemeslo / Užité umění

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo / Užité umění: průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni. V Plzni : Západočeské muzeum, 2021. 237 stran. ISBN 978-80-7247-185-0.

Průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni

Publikace vypráví příběh vzniku a rozvoje sbírky uměleckého řemesla a užitého umění, která je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších souborů uměleckoprůmyslové tvorby v Čechách. Dnes je tato velká kolekce součástí sbírek Západočeského muzea v Plzni. Autoři textů zároveň čtenáři předkládají 100 pečlivě vybraných předmětů reprezentujících široké spektrum uměleckořemeslných činností – práce z keramiky, porcelánu, skla, drahých i obecných kovů, ale i výrobky orientální provenience či antického období. Často unikátní předměty udivují jedinečným mistrovstvím proslulých, neznámých či anonymních tvůrců, v jejichž způsobu zpracování materiálů se odrážejí jednotlivé stylové proudy a představují historicky cenné doklady doby svého vzniku.

Arts & Crafts / Applied Arts

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Art & Crafts / Applied Arts: Museum of West Bohemia in Pilsen Exhibition Guide. In Pilsen : Museum of West Bohemia, 2021. 237 pages. ISBN 978-80-7247-186-7. Price: 550 Kč

 

Pruvodce UMP vizualizace