Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 10

Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2017. 133 stran. ISBN 978-80-7247-141-6.                

Kniha představuje sbírku uměleckého řemesla zemí Blízkého východu, která vznikala od založení muzea ve 2. polovině 19. století. Díky raným akvizičním aktivitám se podařilo vytvořit významnou sbírku, jejíž hodnota s časem dále roste. Celobarevná publikace představuje nejvýznamnější předměty v tištěné podobě a celá sbírka čítající více než 500 položek je k dispozici formou elektronického katalogu na přiloženém CD. Předměty jsou rozděleny dle materiálů, doprovázeny základními informacemi, krátkým komentářem a barevnými fotografiemi. Většina předmětů nebyla dosud publikována nebo vystavována. Publikace je v českém jazyce s anglickým resumé.


 BV1

BV2

BV3

BV4

BV5