Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 06

Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : keramická škola v Bechyni 1884 – 1948

Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : keramická škola v Bechyni 1884 – 1948

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka. Umělecká keramika: historismus, secese, moderna: Keramická škola v Bechyni 1884-1948. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 230 stran. ISBN 978-80-7247-114-0.

Bechyňská škola ke svému jubileu (2014) dostala reprezentativní zpracování období své historie, jež jsme si uvykli vnímat jako zlatou éru českého užitého umění. Široká obec sběratelů a milovníků keramiky ocení přehledně vypracovaný katalog keramických prací, čítající přes 180 položek s kvalitní fotodokumentací, chronologickou tabulkou značek i soupisem pedagogů a žáků ze sledovaného období.

Recenze v Českém časopise historickém Akademie věd ČR, 4/2016 (PhDr. Jiří Fronek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze)