Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 03

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni

HEJNIC, Josef, ed. et al. Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. xxvii, 326 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 3. ISBN 978-80-7247-096-9.

Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis. V úvodní stati autor popisuje vznik a historii sbírky se zřetelem na akvizici. Další studie Plzeň a dědictví gotické vzdělanosti ozřejmuje historický kontext. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje 9 rejstříků, seznam digitalizovaných tisků, konkordance a soupis pramenů. Následuje 48 barevných obrazových příloh.