Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni

Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni

BRODSKÝ, Pavel, PETR, Stanislav, ŠEDO, Ila. Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 107 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 6. ISBN 978-80-7247-171-3.

Publikace předkládá soupis malé, ale významné části sbírkového fondu Západočeského muzea v Plzni. Jsou představeny tzv. rukopisné zlomky, jež byly častým předmětem sběratelského zájmu koncem 19. a začátkem 20. století. Zlomky jsou většinou bohatě iluminovány a ve svém souboru reprezentují evropskou iluminační kulturu. Několik zlomků nabízí pohled i na rukopisnou kulturu Blízkého východu a Orientu. Soupis tak nabízí badatelům významný rukopisný fond a jistě rozšíří tuto neobyčejně zajímavou oblast knižní kultury.