Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

METLIČKA, Milan a kol. Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech: katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. století. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-7247-123-2.

Katalog stálé expozice v budově muzea seznamující vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení na území Plzeňského kraje. V chronologicky řazených kapitolách jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých období, na které navazují doklady osídlení v jihozápadních Čechách, zdejší nejvýznamnější lokality, objevy a nálezy. Katalog je bohatě vybaven obrazovými přílohami, mapkami, fotografiemi z terénních archeologických výzkumů i množstvím archeologických nálezů dokládajících zručnost našich dávných předků od nejstarších dokladů osídlení v paleolitu po raný středověk.