Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 11

Orientální koberce z českých soukromých sbírek

Orientální koberce z českých soukromých sbírek

KLIMTOVÁ, Zdenka. Orientální koberce z českých soukromých sbírek: katalog výstavy: Západočeské muzeum Plzeň, 2004. Plzeň: Západočeské muzeum, 2004. 42 stran. ISBN 80-7247-035-3.

Celobarevný katalog ke stejnojmenné výstavě v Západočeském muzeu v Plzni představuje koberce z období od 18. století do počátku 20. století ze Zakavkazska, Turecka, Íránu a Střední Asie.  Publikované ukázky pocházejí ze sbírek pěti soukromých sběratelů, v nichž se odráží vysoká obliba kavkazské produkce, která také tvořila podstatnou část výstavy. Katalog je doplněn slovníkem pojmů a anglickým resumé.