Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 02

Od špitálu ke galerii : archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni

Od špitálu ke galerii : archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni

DUDKOVÁ, Veronika, ed. a ORNA, Jiří, ed. Od špitálu ke galerii...: archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. První vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015. 133 stran. ISBN 978-80-7247-113-3.

Publikace nastiňuje stavební a historický vývoj lokality U Zvonu v období od počátku 14. století do současnosti. K aktuálnímu poznání tohoto vývoje přispěly zejména záchranné archeologické výzkumy realizované Západočeským muzeem v Plzni v letech 2010 – 2014. Největší pozornost je věnována špitálnímu areálu, jehož existence je zde doložena od roku 1320 do počátku třicetileté války. Prezentován je také odkryv novověkého pohřebiště s řadou dochovaných hrobových inventářů. Součástí publikace jsou i kapitoly věnované antropologickému rozboru zkoumaného pohřebního areálu, rozboru barokních devocionálií a pohledu památkové péče na tuto lokalitu.