Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 08

Lidová zbožnost na Plzeňsku: Volksfrommigkeit in der Region Pilsen; Popular Piety in the Pilsen Region

Lidová zbožnost na Plzeňsku: Volksfrommigkeit in der Region Pilsen; Popular Piety in the Pilsen Region

KRČMÁŘ, Luděk. Lidová zbožnost na Plzeňsku = Volksfrömmigkeit in der Region Pilsen = Popular piety in the Pilsen Region. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2017. 102 stran, 38 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7247-139-3.

Tříjazyčná publikace vznikla jako katalog ke stejnojmenné výstavě. Představuje především lidové zvyky na Plzeňsku v kontextu liturgického roku. Pro komplexní představení lidové zbožnosti zmiňuje i nejvýznamnější poutní místa poutníků z Plzeňska, lidovou víru v moc posvátných předmětů, votivní předměty, patrony či svatý kout. Publikace je doplněna o výběrovou obrazovou přílohu předmětů lidové zbožnosti ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.