Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 11

Habent sua fata bibliothecarii: věnováno PhDr. Ilovi Šedovi

Habent sua fata bibliothecarii: věnováno PhDr. Ilovi Šedovi

LINDA, Jaromír, ed. et al. Habent sua fata bibliothecarii: věnováno PhDr. Ilovi Šedovi. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. 231 stran. ISBN 978-80-7247-159-1.                       

Jubilejní sborník věnovaný Ilovi Šedovi k 65. narozeninám sestává ze čtyř částí – Habent, Sua, Fata a Bibliothecarii/us, které obsahují oslavencův životopis, bibliografii prací a zdravice. Následují odborné příspěvky z oblasti knihovědy, knihovnictví, archivnictví a historie. Textovou část doplňuje „Životní běh, chůze i zastavení Ily Šedy ve fotografii“. Výjimečnost tohoto jubilejního sborníku spočívá v protnutí odborné a osobní roviny, kterou podtrhuje vstupní frontispisový portrét I. Šedy od Vladimíra Líbala, poetický doprovod Karly Erbové a ilustrace od malířky, grafičky a ilustrátorky Květy Monhartové, jež uvozují jednotlivé části.

  

Obsah1

Obsah2