icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 04

Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni

Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni

ORNA, Jiří. Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 191 stran. ISBN 80-7247-045-0.

Sbírka gotických a renesančních kachlů, pocházející z archeologických výzkumů města Plzně, dokumentuje velmi rozvinutou kamnářskou produkci středověkého města a vkus i myšlení obyvatel, žijících na území města. Sbírka kachlů zpracovaná v předkládané studii přispívá k poznání vývoje kamnářského řemesla z několika hledisek (morfologického, technologického i ikonografického) a dalším badatelům umožňuje komparaci s jinými soubory.