Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 06

Neperiodické publikace - e-shop

METLIČKA, Milan, METLIČKOVÁ, Jarmila & kolektiv. Pravěká polykulturní sídliště v Nýřanech a Tlučné : stavba přeložky silnice II/180 = Urzeitliche Polykulturelle Siedlungen in Nýřany und Tlučná : bau der Verlegung der Straβe II/180. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2022. 430 stran. ISBN: 978-80-7247-201-7.

KNAP, Jan. Můj obraz je jako pohlazení chudáka = Mein Bild ist wie das Streicheln einer armen Seele. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2022. 150 stran. ISBN 978-80-7247-195-9.

FORMANOVÁ, Markéta, PLACHÁ, Veronika. Dioráma Jiřího Trnky Svatba u Broučků. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2022. 69 stran. ISBN 978-80-7247-194-2.

ŠPINKOVÁ, Vlasta. Zastavený čas – Jiří Špinka. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2022. 75 stran. ISBN 978-80-7247-197-3.

Publikace Zastavený čas – Jiří Špinka přibližuje život a dílo západočeského umělce téměř v celé jeho šíři, obzvláště jeho unikátní dřevěné časostroje. Součástí publikace je bohatá obrazová část, která je doplněna verši Vlasty Špinkové.

Publikace byla vydána r. 2022 Západočeským muzeem v Plzni pro výstavu Dřevěný čas jako poděkování za dlouholetou činnost zesnulého J. Špinky.

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo / Užité umění: průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni. V Plzni : Západočeské muzeum, 2021. 237 stran. ISBN 978-80-7247-185-0.

HENTSCHOVÁ, Radka, LEHNER, Jan. Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 191 stran. ISBN 978-80-7247-176-8.

BRODSKÝ, Pavel, PETR, Stanislav, ŠEDO, Ila. Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 107 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 6. ISBN 978-80-7247-171-3.

KOTOROVÁ, Ludmila. Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 272 stran. ISBN 978-80-7247-175-1.

BRAUN, Peter, BŘICHÁČEK, Pavel, ČECHURA, Martin. Letecká archeologie v západních Čechách = Aerial Archeology in West Bohemia. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 246 stran. ISBN 978-82-7247-177-5.

Vánoční receptář. Vydání první. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p.o. ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou, 2018. 71 stran. ISBN 978-80-7247-146-1.

VAŠÍČEK, Pavel, PFEJFER, Tomáš. 36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 26 stran. ISBN 978-80-7247-172-0.

Publikace je věnována stému výročí od vzniku jedné z nejslavnějších českých loutek.

Na konci roku 1919 se zrodila v plzeňské dílně Karla Noska, sídlící v ulici Borská 29, loutka, jež vstoupila do dějin českého loutkářství. Spejbl, jak byla loutka nazvaná, byl vyřezaný dle návrhu Josefa Skupy, který jej načrtl na balicí papír, a nutno podotknout, že jeho vzestup nebyl vůbec jednoduchý!

Už Spejblův samotný vzhled vyvolával rozpaky a diváci nejvíce vítali scény, ve kterých Spejbl dostával „na frak“. Dlouho také nemohl najít vhodného jevištního partnera, a tak až do roku 1926, kdy se mu zčistajasna postavil do cesty syn Hurvínek, vystupoval po boku dřevěných kolegů Kašpárka či Švejka, s nimiž si ale na scéně spíše konkuroval.

Během sta let Spejbl prošel mnohými změnami, které jsou patrné z fotografií, ale i přesto si zachoval nezaměnitelnou podobu, díky níž jej poznávají diváci v jakémkoliv věku.

NESVEDA, Ivan et al. Ivan Nesveda nikdy v klidu!: katalog expozice Divadla Alfa v Muzeu loutek v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 54 stran. ISBN 978-80-7247-168-3.

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka a MERGL, Jan. Jan Koula - novorenesančník a vlastimil: užité umění v tvorbě architekta 19. století. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. 277 stran. ISBN 978-80-7247-162-1.

LINDA, Jaromír, ed. et al. Habent sua fata bibliothecarii: věnováno PhDr. Ilovi Šedovi. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. 231 stran. ISBN 978-80-7247-159-1.                       

FORMANOVÁ, Markéta a KUCHYŇKA, Zdeněk. Ztracené dioráma: příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 = The lost diorama: the story of a unique Czechoslovak exhibit at the 1939 world's fair in New York City. Překlad Elizabeth Walsh-Spáčilová a David Fuchs. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. 137 stran. ISBN 978-80-7247-160-7.

BENDOVÁ, Lenka, ed. Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. 382 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 5. ISBN 978-80-7247-161-4.

ANTON, Miroslav, PETROVÁ, Jana a TOMÁNKOVÁ, Iva. Listopad 1989 v Plzni, aneb, Na podzim padá listí a komunisti. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. 191 stran. ISBN 978-80-7247-158-4.

HECKEL, Vilém et al. Vilém Heckel 100: katalog výstavy při příležitosti 100 let od narození fotografa Viléma Heckela: Západočeské muzeum v Plzni 4/10/2018-27/1/2019. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2018. 51 stran. ISBN 978-80-7247-147-8.

ENGLER, Václav. Po stopách víry františkánským klášterem: průvodce stálou expozicí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, [2019]. 18 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7247-149-2.

BRAUNOVÁ, Dagmar, ČADÍK, Jindřich a DUFKOVÁ, Marie. Corpus vasorum antiquorum. Fascicule 4, République tchèque. Fascicule 1, Pilsen, Musée de la Bohême de l'Ouest. Pilsen: Musée de la Bohême de l'Ouest, 2000. 72 stran, 40 listů. ISBN 80-7247-020-5.

HEJNIC, Josef. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni = Catalogus incunabulorom quae in Museo bohemiae occidentalis Plznae asservanur. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2000. 147 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 1. ISBN 80-7247-009-4.

BERNHARDT, Tomáš. Oferta na dodání nábytku pro novou budovu muzejní v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 1999. 23 stran. ISBN 80-7247-003-5.

NESVADBOVÁ, Jaroslava, ed. a SOFRON, Jaromír, ed. Flóra a vegetace města Plzně. Plzeň: Západočeské muzeum, 1997. 200 stran. ISBN 80-85125-86-2.

MERGL, Jan. Plzeňské pohledy a veduty čtyř století 1500-1900. Plzeň: Západočeské muzeum, 1995. 56, 65 nečíslovaných stran. ISBN 80-85125-76-5.

MADEROVÁ, Marie. Lidové výšivky na Plasku. 1. vydání. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1982. 74 stran.

BRAUNOVÁ, Dagmar. Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Antika. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum, 2001. 61 stran. ISBN 80-7247-002-7.

PŘIBÍK, Jindřich. Jindřich Přibík: depozitář 1963 (Západočeské muzeum v Plzni): [výstavní síň Masné krámy Plzeň, 2003: katalog výstavy]. Plzeň: Západočeská galerie, 2003. 94 stran. ISBN 80-86415-23-6.

LINDA, Jaromír, ed. Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni = Catalogus manuscriptorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznea asservantur. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2004. 216 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 2. ISBN 80-7247-014-0.

KLIMTOVÁ, Zdenka. Orientální koberce z českých soukromých sbírek: katalog výstavy: Západočeské muzeum Plzeň, 2004. Plzeň: Západočeské muzeum, 2004. 42 stran. ISBN 80-7247-035-3.

BRAUNOVÁ, Dagmar, MLEZIVA, Jindřich. Umění Orientu: ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 44 stran. ISBN 80-7247-043-4.

ORNA, Jiří. Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 191 stran. ISBN 80-7247-045-0.

Svět Dogonů: mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla: ze Sbírky mimoevropského umění Národní galerie v Praze: [Západočeské muzeum v Plzni, 12. července - 2. září 2007, Galerie výtvarného umění v Chebu, 20. září - 18. listopadu 2007. [úvodní text KESSNER, Ladislav]. Sbírka mimoevropského umění. V Chebu: Galerie výtvarného umění v Chebu, [2007]. 79 stran. ISBN 978-80-85016-85-7.

DUDKOVÁ, Veronika, ORNA, Jiří a VAŘEKA, Pavel. Hledání zmizelého: archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku = [Archeologie der verschwundenen Dörfer in der Region Plzeňsko]: katalog výstavy [konané v Západočeském muzeu v Plzni 11. září 2008 - 11. ledna 2009]. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2008. 88 stran. ISBN 978-80-7247-060-0.

BRAUNOVÁ, Dagmar. Alfons Mucha a jeho doba: katalog k výstavě Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2008. 46 stran. ISBN 978-80-7247-059-4.

FRÝDA, František, ed. Západočeské muzeum v Plzni 1878-2008 = West Bohemian Museum in Pilsen = Das Westböhmische Museum in Pilsen. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2008. 130 stran. ISBN 978-80-7247-061-7.

MLEZIVA, Jindřich a KOTOROVÁ, Ludmila. Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni = Cast iron in the collections of the West-Bohemian Museum in Pilsen. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2009. 10 stran, 38 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh. ISBN 978-80-7247-069-3.

HEROLDOVÁ, Helena a MLEZIVA, Jindřich. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2011. 113 stran. ISBN 978-80-7247-082-2.

ORNA, Jiří a kol. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. 1. vydání. [Praha]: Ivan Fojt v nakl. Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86960-68-5.

HEJZLAROVÁ, Tereza, BELAŇOVÁ, Petra a KOKAISL, Petr. V srdci Hedvábné stezky: umění a řemeslo Střední Asie = At the heart of the Silk Road: arts and crafts of Central Asia: katalog výstavy. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2011. 50 stran. ISBN 978-80-7247-079-2.

MERGL, Jan a kol. Z Nového světa do celého světa: 300 let harrachovského skla. 1. vydání. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN 978-80-7467-005-3.

MERGL, Jan a BROŽKOVÁ, Helena. From Neuwelt to the whole world: 300 years of Harrach glass. 1st ed. Řevnice: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN 978-80-7467-008-4.

VAŠÍČEK, Pavel a FORMANOVÁ, Markéta. Příběh plzeňského loutkářství. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2012. 33 stran. ISBN 978-80-7247-087-7.

BERNHARDT, Tomáš et al. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: historie 10. - 19. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 2. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. 72 stran. ISBN 978-80-7247-094-5.

HEJNIC, Josef, ed. et al. Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. xxvii, 326 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 3. ISBN 978-80-7247-096-9.

CHMELENSKÝ, Michal. Židovské komunity na Sušicku. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2013. 393 stran. ISBN 978-80-7247-099-0.

KOCH, Jeanette, ed. Prize volumes: designer bookbinders international competition 2013. Oxford: Bodleian Library, University of Oxford, 2013. xvi, 96 stran. ISBN 978-1-85124-258-0.

METLIČKA, Milan. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2014. 87 stran. ISBN 978-80-7247-110-2.

DUDKOVÁ, Veronika, ed. a ORNA, Jiří, ed. Od špitálu ke galerii...: archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. První vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015. 133 stran. ISBN 978-80-7247-113-3.

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka. Umělecká keramika: historismus, secese, moderna: Keramická škola v Bechyni 1884-1948. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 230 stran. ISBN 978-80-7247-114-0.

FORMANOVÁ, Markéta. Paměť loutky = The memory of a puppet. 1. první. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 102 stran. ISBN 978-80-7247-111-9.

METLIČKA, Milan. Urgeschichte und Frühmittelalter in Südwestböhmen: Katalog zur Exposition: Blick in die Vergangenheit der Region Pilsen: Archäologie von Beginn bis zum 10. Jahrhundert. Erste Ausgabe. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-7247-125-6.         

METLIČKA, Milan et al. Prehistory and early Middle Ages of southwestern Bohemia: catalog of exposition: Insights into the past of the Plzeň Region: archaeology since the beginning to the 10th century. First edition. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-7247-124-9.

METLIČKA, Milan a kol. Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech: katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. století. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-7247-123-2.

HUS, Miroslav. Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí Státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 109 stran. ISBN 978-80-7247-122-5.

HOUDA, Vojtěch a TOMÁNKOVÁ, Iva. Plzeň očima Vojtěcha Houdy. Vydání první. V Plzni: Západočeské muzeum, 2016. 128 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7247-130-0.

KRČMÁŘ, Luděk. Plzeň na historických černobílých diapozitivech: historické černobílé diapozitivy s námětem podoby města Plzně z oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2016. 143 stran. ISBN 978-80-7247-132-4.

ŘEPA, Pavel a VACÍK, Roman. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2016. 191 stran. ISBN 978-80-7247-133-1.