Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Národopisné muzeum Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska

IROP CZ RO B C RGB uprav

Národopisné muzeum Plzeňska, pobočka Západočeského muzea v Plzni, prošlo v průběhu let 2021 – 2023 rozsáhlou stavební rekonstrukcí, na kterou navázala příprava nových stálých expozic. Realizaci tohoto projektu finančně podpořila především Evropské unie a Plzeňský kraj. Celkové náklady činily bezmála 130 mil. Kč.

Stavebními úpravami prošly oba historické objekty, ve kterých Národopisné  muzeum Plzeňska sídlí, tedy Chotěšovský a Gerlachovský dům. Díky rekonstrukci těchto objektů mohly vzniknout dva zcela nové moderní návštěvnické okruhy. První návštěvnický okruh stálé expozice se věnuje období let 1830 – 1900 a ukazuje život jednotlivce z venkovského prostředí od jeho narození až po ukončení produktivního  věku, kterého dosáhl již v měšťanském prostředí Plzně. Návštěvník se seznámí s detaily školního vzdělávacího systému, s každodenností dospívání a složitostmi volby povolání i jednotlivými možnostmi obživy. Přiblížena jsou také specifika trávení volného času ve městě a opomenut nebyl ani bohatý spolkový život. Druhý návštěvnický okruh je věnován odívání a vybraným způsobům obživy v městě Plzni a v příměstských oblastech Plzeňského venkova.

Stále bude možné v prostorách Národopisného muzea Plzeňska shlédnout také krátkodobé výstavy. Benefitem pro návštěvníky pak budou především nově vybavené prostory, které budou sloužit jako zázemí pro realizaci doprovodných aktivizačních programů ke stálé expozici.


co u nás můžete vidět / zažít

 • dva okruhy stálé expozice „Z vesnice do města“ a „Obživa, oděv, zvyky“
 • krátkodobé a střednědobé výstavy v průběhu celého roku (viz Kalendář akcí)
 • tematicky koncipované workshopy a doprovodné programy pro veřejnost a školy zaměřené na domácí lidovou výrobu
 • Centrum experimentální etnologie Západočeského muzea v Plzni
 • muzejní obchod s upomínkovými předměty z dílen nositelů titulů „Mistr tradiční řemeslné výroby Plzeňského kraje“ a „Nositel tradice“

o muzeu

Motto: „Inu, nezapřeš Plzeňáka. Myslí si neustále: museum mi neuteče – až nakonec natáhne brčka a uteče tak museu sám. A přece by neškodilo, aby staří a noví Plzeňané pilně do musea chodili. Staří proto, aby sílili své sebevědomí lokálně – vlastenecké a ti noví proto, aby viděli a poznali, že ta Plzeň už také něčím byla nežli na ní přišla nová doba“. (Jaroslav Schiebl. Ze staré i nové Plzně. Díl III. 1910.)

Národopisné muzeum Plzeňska sídlí ve dvou renesančních domech v centru Plzně. Chotěšovský dům je orientován na náměstí Republiky, Gerlachovský do Dřevěné ulice. První (bezbariérový) okruh stálé expozice s názvem „Z vesnice do města“ se rozkládá v čelním a nádvorním stavení Chotěšovského domu. Druhý návštěvnický okruh v bývalé proboštské rezidenci Chotěšovského domu a v domě Gerlachovském.

nabízíme

 • vzdělávací programy (viz Pro školy)
 • odborné konzultace
 • badatelské návštěvy
 • zápůjčky sbírkových předmětů  

z našich akcí

Domácká lidová výroba

Vítání jara / Vynášení Morany

Velikonoční jarmark

Stavění máje

Muzejní noc

Adventní dílny

před návštěvou muzea

Pokud se k nám chystáte s větší skupinou a chcete předejít čekání na další prohlídku, doporučujeme se objednat předem. Prohlídka stálé expozice je možná pouze s průvodcem. 

cyklisté jsou u nás vítáni

Na nádvoří muzea je umístěn stojan pro 3 jízdní kola. Prostor je monitorován. 

fotografování v prostorách muzea

Focení ve výstavních i veřejných prostorách muzea je dovoleno, ovšem bez použití stativu či externího blesku. Profesionální focení je zpoplatněno dle platného sazebníku a je možné pouze po předchozí domluvě. Více informací: Michal Chmelenský.

používání mobilních telefonů

Děkujeme, že jste ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a nerušíte je hlasitým telefonováním. 

hledáme

 • dobrovolníky z řad studentů a seniorů
 • západočeské lidové oděvy a jejich součásti