icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Josef Škorpil

Josef Škorpil

(28. 7. 1856 - 15. 3. 1931)

Architekt a ředitel Západočeského uměleckoprůmyslového muzea v Plzni

Josef Škorpil se narodil 28. července 1856 ve Vysokém Mýtě. Zemřel 15. 3. 1931 v Plzni. Po absolvování Gymnázia ve Vysokém Mýtě studoval stavitelství u firmy Schmoranz ve Slaťinanech na Chrudimsku. Firma Schmoranz se vyznačovala širokým rozsahem stavební činnosti, která byla zaměřena především na stavbu správních budov, škol a obnovu historických památek - zámků a kostelů. Majitel firmy František Schmoranz byl i c.k. památkovým konzervátorem a právě zde získal Škorpil první zkušenosti s účelovými a historickými stavbami. Další odborné vzdělání získal v následujících letech ve Vídni a na Vysokém učení technickém v Praze, pod vedením profesora Petzolda v letech 1875-6. Seznámil se zde s tvůrčím životem Umělecké besedy, spolku, kde se soutřeďovali pozdější významní tvůrci české kultury konce 19. století - Aleš, Myslbek, Ženíšek, Brožík, Hynais, Hilbert a další.

Díky jeho projektu z roku 1895 byla postavena nová, reprezentativní budova muzea, která dodnes patří k nejkrásnějším dominantám Plzně. Muzeum bylo postaveno v novorenesančním slohu s prvky secesní výzdoby, především v jeho interiérech.

Škorpilovy současníci ho hodnotili jako člověka přímého, muže nezdolné energie a pracovní vytrvalosti, který se svému povolání věnoval celou svou bytostí. Jeho pojetí expozic bylo na svou dobu velmi moderní. Za jeho ředitelování muzeum získalo mezinárodní věhlas. Díky jeho akvizičním schopnostem se podařilo pro muzeum získat sbírky užitého umění jak z Evropy, tak z Dálného Východu, včetně antického období. Tyto sbírky dodnes patří k nejvýznamnějším v celém středoevropském prostředí.

Nová expozice Umělecké řemeslo / Užité umění v rekonstruovaných prostorách Západočeského muzea v Plzni navazuje na původní Škorpilovu koncepci a chce být poctou jeho práci.

Josef Škorpil (stať emeritního ředitele ZČM, PhDr. Františka Frýdy)  

Josef Škorpil v dobovém tisku (text Lenky Merglové Pánkové, uměleckoprůmyslové oddělení ZČM)


Původní Škorpilův návrh muzejní budovy z roku 1895 

skorpil navrh muzea

 

Josef Škorpil ve své pracovně 

skorpil pracovna

Původní interiéry muzea okolo roku 1913. Veškerý mobiliář (vitríny a další vybavení) navrhl rovněž Josef Škorpil

Kolorované diapozitivy z výstavby muzea