icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
  • Jméno, příjmení a titul: Bc. Eva Podzemná
  • Oddělení: Oddělení konzervace a restaurování
  • Sídlo: Harantova 3, Plzeň
  • Pozice: restaurátor, vedoucí oddělení
  • Specializace: pozlacování, kovy, polychromované dřevo