icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 04

Sborník Suppl. Příroda č. 2/2000

Sborník Suppl. Příroda č. 2/2000

- Lichenologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka s ohledem na území Brd
- Průzkum dřevinné zeleně a návrh úpravy zeleně na návsi v Medovém Újezdě
- Inventarizace dřevinné zeleně v obci Těně