icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 11

Sborník Suppl. Historie č. 3/97

Sborník Suppl. Historie č. 3/97

Vědecká konference o životě, díle a historickém významu Mistra Jana z Rokycan
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 27. - 28.2.1997

Boubín J.: Jan Rokycana. Poznámky k „druhému životu“ husitského arcibiskupa
Jindřich K.: Mistr Jan z Rokycan a Rokycany
Válka J.: Mistr Jan Rokycana – obtížná cesta středu
Krotilová J.: Příspěvek ke konferenci o životě a díle M. Jana z Rokycan
Petrů E.: Jan Rokycany – epilog husitství
Viktora V.: Jan Rokycana a raný novověk?
Kumpera J.: Rokycana a Komenský
Kumpera J.: Jan Rokycana – muž kompromisu a tolerance
Kumpera J.: V Rokycanech o Rokycanovi
Kulíř V.: Obraz a hodnocení mistra Jana z Rokycan v publicistice a krásné literatuře v létech 1880-1890