Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 13

Sborník Suppl. Historie č. 2/96

Sborník Suppl. Historie č. 2/96

Tradice a současnost železářské výroby
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 20. - 22.9.1995

Pleiner R.: Problém počátků vysoké pece v Evropě
Barák M., Stránský K., Merta J.: Pokusné tavby v peci s tenkou hrudí
Hofmann G.: Úkoly historiografie našeho hutnictví železa
Čejka M.: Prubéřství a analytická chemie ve vývoji zpracování železa
Hučka J.: Slévárenství na Rokycansku
Jindřich K.: Tradice železářství na Dobřívsku
Bukačová I.: Vztah Plaska a Rokycanska v oblasti železářství
Šťovíček J.: Snahy o oživení podbrdského železářství koncem 19. a na počátku 20. století
Velfl J.: Z historie železářství na Příbramsku
Stránský K., Ustohal V.: Historie železářského hutnictví na Českomoravské vrchovině
Fiala L.: Muzejní přístupy ke konzervaci a restaurování technických sbírek
Petrik J.: Železářské nemovité technické památky a jejich budoucnost
Koranda J.: Železářství ve sbírkovém fondu Národopisného muzea Plzeňska
Laboutková I.: Sbírka umělecké litiny v Národním technickém muzeu v Praze
Petrík J.: Dokumentácia výroby a spracovania železa