Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 02

Sborník Suppl. Historie č. 14/2013

Sborník Suppl. Historie č. 14/2013

Tradice a současnost železářské výroby VII.
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 9. – 10.10.2013

Bělová J.: Litinové náhrobky Malostranského a Olšanského hřbitova v Praze
Čejka M.: Rokycanský poklad
Hučka J., Sýkora F.: Z historie stoleté výroby oceli v železárnách Hrádek u Rokycan
Juřák P.: Zkazky ze života zaměstnanců frýdlantských železáren, vzpomínky a paměti Josefa Šmídy jako pramen sociálních a hospodářských dějin
Křivanec V.: Vliv objevu uhlí na výstavbu železáren a válcoven v Nýřanech a Heřmanově Huti v druhé polovině 19. století
Lehner J.: Poznatky o spolcích strašických kovodělníků na konci 19. a na počátku 20. století
Makaj T., Lang M.: Strašický cizelér Josef Plešmíd (1889 – 1978): všestranná osobnost své doby
Mleziva J.: Litina ve sbírce uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni
Petrik J.: POLDI Kladno, vznik a rozvoj i zánik významného hutního podniku
Šandová M.: Kovovýroba v Okresním průmyslovém podniku v Rokycanech v letech 1957 – 1990 a zastoupení výrobků v muzejních sbírkách
Šimek R.: Funkční kopie cvočkařského veťatu a vznik nové expozice řemesel v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem
Tuma D.: Projekt „Strousberg-Stadt“ u obce Kařez