Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 01

Sborník Suppl. Historie č. 12/2007

Sborník Suppl. Historie č. 12/2007

Tradice a současnost železářské výroby V.
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 3. – 5.10.2007

Bělová J.: Výzkum železné a litinové funerální plastiky probíhající v MBH od roku 2004 – Vzorníky litinové funerální plastiky se vztahem k okresu Rokycany a nejbližšímu okolí
Čejka M.: Zkoušení výrobků ze železa v minulosti a v současnosti
Čeladín J.: Umělecká litina v blanenských a gliwických železárnách
Česal A.: Některé středověké železné artefakty ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava v Rokycanech
Hradilová D.: Život a podnikatelská dráha Rudolfa L. Hudlického dle dochovaných pamětí (životní osudy železářského podnikatele z přelomu 19. a 20. století)
Hrubý J.: Rokycansko stýkalo od 2. Poloviny 19. Století široké možnosti podnikání Středověké železářství ve střední Evropě
Hučka J.: Vývoj výroby odlitků z tvárné litiny ve slévárně ŠKODA Rokycany
Hučka J.: Z historie odlévání plastik granátníka ve Strašicích
Chmiel M.: Výroba plastiky rakouského granátníka současnou slévárenskou technologií
Jindřich K.: Počátky lomu na kštelový kámen u Hrádku
Juřák P.: Výrobky umělecké litiny z produkce železářských podniků na Frýdecko-Místecku ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek
Lang M.: Nález arkózy z mirošovského karbonu na Padrti jako potvrzení využívání této suroviny ve starých železných
hutí
Merta J.: Tradice železářství v Moravském krasu
Petrik J.: Železárny Rotava – historie a současnost
Krba J.: Kruh evropských kovářských měst