icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 03

Sborník Suppl. Historie č. 10/2002

Sborník Suppl. Historie č. 10/2002

Tradice a současnost železářské výroby III.

- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 21. - 22.11.2001

Ustohal V.: Radomír Pleiner – čelný představitel české archeometalurgie
Petrik J.: Významní technici Poldiny hutě Kladno (v 1. polovině 20. století)
Tempírová-Kotrlá D.: Bratři Kleinové – stavitelé silnic a železnic
Hofmann G.: Železná huť v Padrti
Jakubec I.: Československý železářský průmysl a racionalizace v meziválečném období
Krátký V.: Speciální výkovky Škodových závodů v meziválečném období
Jindřich K.: Modernizace železáren města Rokycany ve 20. století
Bednář R.: Zkušenosti se záchranou a prodloužením životnosti železných mostů malého a středního rozpětí, postavených na konci 19. století a počátkem 20. století
Hučka J.: K historii hrudkoven v Ejpovicích
Petrik J.: Nové hutní teologie v 2. polovině 20. století
Hučka J., Sýkora F., Vohlmut V.: Ke stoleté historii železáren v Hrádku u Rokycan
Němcová P.: Železorudné doly na Ejpovicku ve 20. století