icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Sborník ZČM - Historie XXI

Sborník ZČM - Historie XXI

Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XXI. V Plzni: Západočeské muzeum, 2021. 99 stran. ISSN 978-80-7247-188-1 ; ISBN 0860-3597


Obsah:

Jakub Krček: K možnostem historické topografie hrdelního soudnictví na příkladu vybraných západočeských lokalit 

Petr Mikota – Petr Rožmberský: Pošumavské stříbro

Milan Tomášek: Rokycany na mapě sirkařské historie

Luděk Krčmář: Kaple v Černicích

Karel Řeháček: Stvolny, 29. září 1919

Jan Balcar: Puška malíře Maršálka

Jiří Fák: Počátky fotbalu na Kralovicku

Jan Jirák: Životní veletoče vesnického kluka