icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 10

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 127

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 127

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 127. Plzeň: Západočeské muzeum, 2021. 53 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-190-4

Sborník přináší soupis motýlů ze sbírky MUDr. Milana Procházky, který Západočeskému muzeu věnoval v minulých letech rozsáhlou sbírku čítající více než 8000 exemplářů motýlů. V publikaci jsou mimo jiné uvedeny i životopisné údaje o autoru sbírky a doplňující kapitoly o jeho vášni ke sběratelství, a to vše doplněnou několika fotografiemi.