icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 08

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 126

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 126

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 126. Plzeň: Západočeské muzeum, 2021. 87 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-189-8

V roce 2019 se v Plasích uskutečnil 58. floristický kurs České botanické společnosti. Na 825 lokalitách zaznamenalo 150 botaniků přes tisíc druhů cévnatých rostlin. Publikace obsahuje seznam nalezených druhů i charakteristiku přírodních podmínek zkoumaného území (Plasko, Manětínsko, Kralovicko, Střela).