Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 123

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 123

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 123. Plzeň: Západočeské muzeum, 2020. 64 stran. ISSN 0232-0738 ; ISBN 978-80-7247-166-9.

Nový seznam vířníků (Rotifera) České Republiky následuje 60 let po vyčerpávající monografii BARTOŠE (1959). Rozsáhlá, většinou nepublikovaná faunistická data byla doplněna vlastními nálezy autorů a kriticky zhodnocena na základě současné úrovně poznání, současné taxonomie a fylogeneze. Celkově seznam obsahuje 93 rodů a 574 druhů vířníků nalezených do současnosti (květen 2019) na území České Republiky. Nálezy dalších 15 rodů a 391 druhů lze na tomto území předpokládat, ačkoli dosud nalezeny nebyly. Pro lepší orientaci ve starší literatuře jsou uvedena i synonyma a dříve užívaná, neplatná jména druhů, propojená s rozsáhlým rejstříkem. Jsou rovněž kompletována česká rodová jména vířníků.