icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 08

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 122

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 122

Sborník Západočeského muzea v Plzni: Příroda 122 Plzeň: Západočeské muzeum, 2019. 90 stran : ilustrace, mapy, tabulky; 30 cm. ISBN 978-80-7247-157-7 ; ISSN 0232-0738. 

Obsah:

Těžba černého uhlí a proměna krajiny u obce Mantov autoři: Jan Bureš, Jakub Bacík, Josef Kroc

Vývoj vegetace po těžbě černého uhlí u obce Mantov  autoři: Ivona Matějková, Jan Bureš, Lucie Benediktová

Avifauna důlních propadlin u Mantova a blízkého okolí  autoři: Pavel Růžek, Libor Schröpfer