Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 12

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 120

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 120

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 120. Plzeň: Západočeské muzeum, 2016. 64 stran : fotografie, tabulky. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-127-0 (brož.)

Obsah:

Mykologický výzkum PR Petrovka Autor: Jiří Kout