Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 119

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 119

Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda, 119. Plzeň: Západočeské muzeum, 2015. 81 stran : fotografie, tabulky. ISSN 0232-0738, ISBN 978-80-7247-121-8 (brož.)

Obsah:

Vegetační změny v NPP Pastviště u Fínů v letech 1987 až 2012 Autoři: Matějková I., Nesvadbová J., Brabec J., Somol V.

Doplněk k nástinu dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách Autoři: Sofron J., Nesvadbová J.

Vegetace borů Plzeňska: diverzita, stav a vývoj Autoři: Pecháčková S., Peksa O.