Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 10

Archeologie západních Čech 13

Archeologie západních Čech 13

Archeologie západních Čech 13. Plzeň: Západočeské muzeum, 2017. 142 stran.  ISSN 1804-2953 ; ISBN 978-80-7247-142-3.

Obsah:

Metličková, J.: Milan Strnad (11.5.1954 – 31.8.2017).

Zelenka, A.: Pozdně bronzový hrob z Plzně-Křimic, Tlumené ulice.

Menšík, P., Metlička, M., Hrubá, H., Hrubý, J., Augustýnová, M.: Současný stav poznání hradiště Babina – Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely.

Krištuf, P., Boháč, M.: Traseologická analýza bronzové sekery z Hroznětína (okr. Karlovy Vary).

Břicháček, P., Šmejdová, M.: Nálezy pravěkých kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr. Tachov).

Čechura, M.: Středověká nákončí pochev mečů ze západních Čech.

Břicháček, P.: Byzantská přezka typu Sucidava z Opolan (okr. Nymburk).

Břicháček, P.: Archeologický výzkum minoritského kláštera ve Stříbře.

Waldmannová, M., Karel, T.: Příspěvek k poznání středověké zástavby okolí tzv. královské kaple kláštera Plasy.

Junková, E.: Kostely a kaple zaniklé za josefinských reforem v bývalém okrese Klatovy.

Chroustovský, L., Karel, V., Trnka, R., Ventrubová, E.: Oživená (pre)historie v Zoologické a botanické zahradě města Plzně (1999-2017).

Horák, V.: Archeopark Prášily – 12 let života rekonstrukcí objektů.

Sulík, R.: Keltská společnost Vousův kmen a skanzen v Jivjanech.