icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Život na hranici existence. Osídlování horských oblastí ve středověku

Život na hranici existence. Osídlování horských oblastí ve středověku

Studium zaniklých středověkých vsí patří mezi atraktivní témata evropské medievistiky. Více než kdy jindy nás totiž právě dnes přitahuje nejen krizové vnímání některých historických epoch, ale také kolaps sociálně-ekonomických a ekologických systémů, který s procesem pustnutí obvykle spojujeme. Jedinečnou příležitost pro takové studium nabízí zaniklý Spindelbach na hřebeni Krušných hor, jemuž přednášku především věnujeme. Spindelbach je nejvýše položenou středověkou vsí, která je dnes české archeologii známa. Středověké osídlení zde dosáhlo klimatických mezí zemědělské produkce. Za jednu z hlavních příčin opuštění vsi ve 2. pol. 15. století proto považujeme zhoršení klimatických podmínek spojené s nástupem tzv. malé doby ledové.

přednáší Tomáš Klír 

úterý 24. září 2019 / 17.30 hod 

Hlavní budova, přednáškový sál

vstup zdarma