icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Tendence rojení - výtvarná retrospektiva

Tendence rojení - výtvarná retrospektiva

Autorská výstava PharmDr. Pavla Niebauera představuje retrospektivní kolekci výtvarných prací vytvořených za více než třicet let nejen v časové posloupnosti, ale i z hlediska zvolené výtvarné techniky.

Nejstarší perokresby a olejomalby v duchu surrealismu pocházejí z 80. let 20. stol., následná tvorba zahrnuje kresbu přírodními pigmenty a kombinovanou technikou. Dále budou vystaveny práce vzniklé z různých materiálů nasbíraných v přírodě přímořských nebo horských oblastí Evropy. Z dalšího období budou prezentovány práce tzv. body artu. Současnou tvorbu symbolických námětů reprezentují malby akrylem či práce s automatickým písmem. Vedle dvojrozměrných exponátů budou vystaveny i reliéfní objekty z kovu a dřeva a také textilní techniky tkané tapiserie a aradekor. Nejvýraznější součástí výstavy je představení rozměrnějších užitých a dekorativních objektů jako paravány, interiérové doplňky a další objekty. Pestrost a různorodost tvorby nabídne divákovi zajímavý přehled autorovy výtvarné seberealizace a zdroje inspirace v různých životních etapách.

komentovaná prohlídka 

V sobotu 18.1. se od 14,00 hod uskuteční komentovaná prohlídka s autorem výstavy výtvarníkem panem PharmDr. Pavel Niebauerem. Dozvíte se blíže o zdrojích inspirace a vzniku prací, budou zodpovězeny dotazy týkající se nejen tvorby, ale také cestování a o životě výtvarníka samého. Pestrost a různorodost tvorby nabídne divákovi zajímavý přehled autorovy výtvarné seberealizace v různých životních etapách.

plakát