icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

Výstava představuje močály-rašeliniště, jakožto nositele historického záznamu vývoje přírody a lidské společnosti. Pozornost je soustředěna na rašeliniště současnosti, která vznikala od období posledního zalednění, a na rašeliniště, která vznikla v prvohorách v období karbonu jako uhlotvorné močály. V obou případech lze z dochovaných vrstev rašeliny vyčíst, jaké rostliny a živočichové existovali v jednotlivých obdobích, například jak vypadal tropický prales na Plzeňsku před 300 milióny let nebo jak se měnila příroda a lidská společnost důsledkem zavedení zemědělství v pravěkém neolitu až po současnost.

Představeny jsou rovněž výsledky paleontologických výzkumů na Nýřansku, syntéza palynologických, botanických a archeologických výzkumů na rašeliništích v Merklíně, na Kamenném rybníku u Plzně a na rašeliništi v Hůrkách u Všerub.


Doprovodný program k výstavě  

čtvrtek 30. 9. 2021 / 17 hod. / přednáškový sál  
Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska - přednáška
přednáší: Jan Bureš
vstupné: 50 Kč/os

úterý 12. 10. 2021 / 17 hod
Komentovaná prohlídka výstavy s Janem Burešem
vstupné: stejné jako na výstavu


 

tajemstvi mocalu

Média