icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
středa, 31 červenec 2019 07:15

Draci a pivoňky

Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

Výstava představí unikátní sbírku čínského textilu z pozdního období vlády dynastie Čching (1644 – 1911) ze sbírky uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni. Návštěvník se seznámí s dračím rouchem čínského úředníka-učence a tradičními dámskými oděvy. Obdivovat může nádherné hedvábné výšivky, s jejichž složitou symbolikou bude obeznámen. Vystaveny budou dobové výrobky určené pro domácí trh i pro vývoz. Muzeum získalo sbírku krátce po svém založení na přelomu 19. a 20. století od zahraničních firem nebo osobností českého společenského života jakým byl například malíř Vojtěch Hynais nebo cestovatel Enrique Stanislav Vráz. Sbírka nebyla veřejnosti v tomto rozsahu dosud představena. Výstavu doprovází publikace s úplným katalogem sbírky.

ke stažení:

tisková zpráva
plakát 
pozvánka

výstava v médiích:

výstava na facebooku
reportáž z výstavy (Plzeň TV, začátek ve 4:44 minutě)

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 24 červenec 2019 11:44

Džungle za plotem

Nebezpečný bolševník číhá na svou příležitost – znáte ho? Bez rizika se můžete projít bolševníkovým lesem a křídlatkovou džunglí v Západočeském muzeu. Zjistíte, proč se z některých rostlin stali obávaní vetřelci. A také kde u nás rostou liány, jak zmizela dobromysl, čemu se říká kokrhel…

Výstava Džungle za plotem chce starším připomenout a mladším poodhalit, jak vypadala příroda a krajina Plzeňska před 100 lety a jak vypadá dnes. Z políček, luk a pasených strání počátku 20. století se skokem octnete v novodobé české divočině. Dozvíte se, které rostliny z naší krajiny vymizely a které sem naopak přibyly. Důležitý důvod k takovému bilancování je minimálně jeden – uplynulo přesně 100 let od doby, kdy významný plzeňský přírodovědec František Maloch vydal obsáhlou a důležitou publikaci „Květena v Plzeňsku“.

„Výstava je opravdu pro všechny,“ zvou její autoři Sylvie Pecháčková a Ondřej Peksa ze Západočeského muzea. „Pamětníci určitě ocení fotografie z Plzeňska zopakované po sto letech. Milovníky krásných květin potěší stovka barevných fotografií rostlin. Studenty možná překvapí, jak zajímavá může být práce botanika. Učitelé se mohou přijít podívat na profesionální herbář. A protože je výstava přizpůsobena i malým dětem a nevidomým, mohou si všichni návštěvníci zkusit poznat jen hmatem nebo čichem, jsou-li právě v bažině, nebo na louce.“

Pro malé i velké děti jsou připraveny hry, křížovky, omalovánky a pracovní listy. Komentované prohlídky nabízíme i pro školy, včetně výkladu přizpůsobeného zrakově postiženým návštěvníkům.

Doprovodné programy k výstavě:

„Živý botanik“ poskytne konzultační hodiny přímo ve výstavním prostoru každou středu 12 –16 hodin

Přednášky v rámci přednáškového cyklu „Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky Západočeského muzea v Plzni“. (1. 10. 2013  a 15. 10. 2013 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea)

Komentované prohlídky – výstavou Vás provedou kurátoři výstavy Mgr. Ondřej Peksa , Ph.D.a  RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. ve středu 11. 9. 2013 a ve středu 9. 10. 2013 vždy od 17 hodin.

ke stažení

tisková zpráva
pozvánka
libreto výstavy


ocenění

tisková zpráva: Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2014
tisková zpráva: nominace 


Džungle za plotem pro cyklobotaniky
Muzejní výstava roku 
 

Zveřejněno v Kalendář akcí

Vojtěch Hurta byl nezávislý a skromný umělec, který se narodil 25. března 1943 v Mělníce a zemřel 1. března 2014 v Plzni. Jak tvořil, tak i žil, samotný jeho život byl svým způsobem umělecké dílo. Hurta byl od mládí až do pozdního věku tělem i duší tramp. Jeho oblíbenou destinací byla Hadovka, potok vlévající se pod Šipínem do Úterského potoka, přítoku Mže ústícího do vodní nádrže Hracholusky. Přírodu vnímal jako důležitý inspirativní zdroj, byl jejím obdivovatelem a znalcem, především vynikal jako zasvěcený ornitolog. Většinu času trávil ve svém ateliéru v plzeňské čtvrti Petrohrad. Kromě vlastní umělecké tvorby se živil také jako restaurátor a konzervátor. Byl mimořádně řemeslně zručný. K jeho nejoblíbenějším předmětům patřily nože, které sám i navrhoval a vyráběl. Ve své sochařské tvorbě dokonale ctil materiál. Pracoval-li se dřevem, využíval jeho přirozených tvarů a struktury. V kresbě a akvarelech mu byli blízcí umělci dálného východu. V malbě dospěl k zjednodušující, osobité stylizaci. Jeho obrazy sdělují, co je skryto pod povrchem, a přinášejí nejen estetický zážitek, ale vedou diváka k zamyšlení, zklidnění a rozjímání.

 

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 09 červenec 2019 14:35

Netopýři, tajemní a zranitelní

Výstava České společnosti na ochranu netopýrů ukazuje rozmanitost netopýřích druhů vyskytujících se v České republice a představuje netopýry jako jedinečné živočichy, kteří si zaslouží žít v naší blízkosti. Kromě informací o způsobu jejich života či metodách výzkumu se dotýká také problematiky jejich ochrany, zejména z pohledu soužití netopýrů a lidí v budovách. Panely s fotografiemi českých chiropterologů a doprovodnými texty doplňují ukázky literatury, výzkumných pomůcek či speciálních budek pro netopýry. Součástí výstavy i také prezentace hlasů několika druhů netopýrů z ultrazvukového detektoru, pracovní listy pro děti a další interaktivní prvky. Výstava vznikla v rámci projektu „Na půdě, tam to žije – aneb poznejte tajemný svět netopýrů!“ (napude.sousednetopyr.cz), který finančně podpořily SFŽP ČR a MŽP ČR.

doprovodný program

Tajný život netopýrůčtvrtek 29. srpna 2019 / 17 hod

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 20 květen 2019 08:34

Lidová architektura Plzeňského kraje

Putovní výstava návštěvníky seznámí s jednotlivými památkovými zónami a rezervacemi, kterých je v Plzeňském kraji již téměř padesát. Rokycansko představí na vybraných stavbách specifické rysy lidového stavitelství, například ve vesnické památkové zóně v Dobřívě nebo vesnické památkové rezervaci v Ostrovci. Návštěvníci si mohou kromě bohaté fotodokumentace prohlédnout i obrazy regionálních umělců Miroslava Kozlíka a Alexandra Meduly, miniatury podbrdské architektury, exponáty lidového nábytku i předmětů denní potřeby ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka. Na vzniku výstavy se podílejí odborní pracovníci všech muzejních institucí zřizovaných Plzeňským krajem.

ke stažení:

tisková zpráva
plakát

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 20 květen 2019 08:13

XVI. Trienále umělecké knižní vazby

Tradice umělecké knižní vazby, která má počátky na přelomu 19. a 20. století, kdy se formovala hnutí za obnovu knižní kultury vůbec, je v českých zemích velmi silná.

Přes různé periody lze za moderní počátek této soutěžní přehlídky považovat rok 1973, kdy byla v Třebíči uspořádána výstava současných mistrů. Aktivita několika jedinců nakonec vyústila v bohatou kulturní činnost Společenstva českých knihařů a pravidelně se opakující soutěž Trienále umělecké knižní vazby.

Vystavené práce se vyznačují mistrovským zpracováním, invenčním přístupem, objevováním nových materiálů a jejich rolí v knižní vazbě, originálními pracemi v oblasti zvláštních knižních forem a autorských knih s výrazným výtvarným potenciálem. Veřejnost bude mít unikátní příležitost seznámit se s nejnovějšími pohledy (a samozřejmě realizacemi) na uměleckou knižní vazbu v té formě, kterou prezentují špičkoví mistři uměleckého řemesla.

Součástí XVI. Trienále umělecké knižní vazby je mezinárodní odborný seminář, který bude probíhat ve dnech 20. – 22. 6. 2019 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.

ke stažení:  
tisková zpráva
plakát

 

 

 

 

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
čtvrtek, 09 květen 2019 11:50

Inspirace modrotiskem

Modrotiskem v názvu výstavy není myšlena známá metoda tisku na textil. Přeneseně tak bývá nazývána dnes již pozapomenutá fotografická technika zvaná kyanotypie. Vznikají při ní modro-bílé snímky se specifickou náladou čehosi dávno minulého. Výstava spojí vlastní autorskou tvorbu inspirovanou lidovými kroji s motivy ze sto let starých fotografií krajek a výšivek ze sbírky Marie Lábkové.

doprovodný program

Výstava je doplněna třemi aktivizačními dílnami pro veřejnost, na kterých si zájemci mohou vyzkoušet ušlechtilý tisk, historickou fotografickou techniku zvanou kyanotypie, která napodobuje efekt modrotisku na papíře.
Termíny: 10.7., 24.7., 31.7. 2019 (12:00 – 17:00 hod.)

Vstup na výstavu i doprovodný program je pro všechny návštěvníky zdarma!

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 17 duben 2019 14:57

Církev a pivo

Zdánlivě nesourodá témata církev a pivo si klade za cíl zmapovat výstava, která připomíná, že pivo mělo v životě církve již od počátku velice důležitou úlohu. Po všeobecném historickém úvodu a představení vztahu piva a církve ve světě se výstava zaměřuje na regionální církevní pivovarnictví. Ač až do počátku 17. století probíhaly ostré disputace o tom, zda je chmelový mok nápoj božský či ďábelský, patřily mnohé církevní řády k průkopníkům ve vaření piva. Plzeňský kraj nebyl výjimkou. Klášterní pivovary v Kladrubech, Stříbře, Albrechticích, Dožicích či Horažďovicích patří k nejstarším na území ČR.

Jednotlivé církevní řády působící v minulosti na území Plzeňského kraje často směle soupeřily v pivovarnictví s panskými i měšťanskými pivovary. Mezi nejproslulejší řády v tomto směru patřili benediktini, johanité, křížovníci s červenou hvězdou. Zdatní pivovarníci však byli i jezuité. Do dnešních dnů se dochovaly různé předměty připomínající tuto zapomenutou kapitolu církevní historie. Jedná se o množství listinného materiálu, ale i trojrozměrných předmětů. Závěr výstavy ukazuje, že dnes je u nás církevní pivovarnictví opět živým fenoménem a připomíná významnou tradici plzeňského piva ve Vatikánu.

Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem šumavského pivovarnictví v Dešenicích.

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 17 duben 2019 14:38

Hybohledy Pavla Macka

25 skříněk - 25 příběhů 

Jak vysvětlit, co jsou to hybohledy? Lepší by bylo je vidět na vlastní oči. 25 skříněk ukrývá 25 příběhů. Je tam plno táhel, převodů, kladek, provázků a jiných hýbadel. Muzeum loutek je zvětšeno o 25 rozmanitých scének z oblasti vědy, literatury, umění a života.

plakát

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 25 březen 2019 12:18

Neztratit víru v člověka / Příběh dětí

Dvě panelové putovní výstavy Židovského muzea v Praze tvoří volnou tematickou součást letošního ročníku Jom ha-šoa (Den památky obětí holokaustu), který v roce 2019 připadá na 2. dubna.

Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí

Výstava představí dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou.

doprovodný program 2. 5. 2019 / 8 – 13 hod 

Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta

Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou. Výstava je rozdělena do osmi tematických celků, které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima.

Pracovní listy pro školní třídy

Neztratit víru v člověka (PL)
Příběh dětí (PL)

plakát ke stažení


 

Zveřejněno v Kalendář akcí