icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
úterý, 14 červenec 2020 13:24

Co je psáno, to je dáno

Písmo provází lidstvo po celou jeho historii, protože teprve díky němu vystupují z šera prehistorie lidé, města či národy se svými jmény a osudy. Říká se: "Co je psáno, to je dáno". Písmo by ovšem nemohlo existovat bez psacích potřeb, zejména inkoustu, papíru či pergamenu a různých druhů per. Zvláštní pozornosti si zaslouží kalamáře. Výběr stovky kusů kalamářů ze soukromé sbírky přináší fascinující pohled do historie předmětu, který byl ve své době nepostradatelný. Málokterý užitkový předmět dosáhl takového množství materiálových, technických a uměleckých forem realizace, jež, kromě užitku, přinesly do obydlí mnoha lidí i krásu.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat, vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých rozmnožovacích strategií – tedy důvody, které vedly k jejich evoluci.

Jádrem výstavy jsou kvalitní fotografie a sbírkové předměty doplněné vysvětlujícím textem, který je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Vysoká je jak informační, tak i estetická hodnota výstavy. Ta je místy pojata zábavnou formou, s několika hravými prvky, které mají návštěvníka zaujmout, ale zároveň i poučit.

Návštěvníci si mohou např. sestavit profil svého ideálního partnera, nebo si na interaktivní obrazovce vyzkoušet výběr partnera podle jeho tváře. Také se mohou zaposlouchat do různých zvířecích písní lásky, zkusit odhadnout, kdo z dvojice zvířat je samec a kdo samice, nebo jen pozorovat dvoření u ryb či životní projevy brouků, hlemýžďů a strašilek v akváriích a teráriích.

Ve fotopointu se mohou vyfotit v podobě lva či lvice, nebo si zazávodit s modely spermií na lanech o to, která (kdo) oplodní vajíčko a zda se tedy narodí chlapeček nebo holčička.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Interaktivně-edukativní výstava vám nabídne nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 10 červen 2020 08:37

Můj kamarád méďa

Vzpomenete si ještě na svého prvního plyšového medvídka? Toho, který s Vámi sdílel postýlku, a u kterého bylo možné si trochu pofňukat, když Vás něco bolelo?

Zveřejněno v Kalendář akcí

Česká egyptologie má ve světě velmi dobré jméno. Pokud vás zajímá její historie a úspěchy, navštivte naši novou výstavu.

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 06 květen 2020 13:01

Ikony - Okna do nebe

Ikony, náboženské obrazy východního křesťanství, jsou po staletí vnímány jako díla bytostně duchovní a současně tajuplná a hodná úcty. Ikony se tak stávají jakýmisi okny mezi nebem a zemí. Náboženská úcta nenáleží jim, předmětu, ale svaté skutečnosti, kterou zastupují. Tvorba ikon není vnímána jako individuální umělecká činnost, ale jako předávání zprávy a porozumění boží pravdě. Ikony se nemalují, ale píší. Ikonopisec smí uplatnit svou výtvarnou invenci, ale v rámci přesně stanovených pravidel.

Do sbírky Husitského muzea v Táboře byla na konci 90. let 20. stol. zařazena část ikon, které byly objeveny jako pašovaný lup zlodějských gangů. Ty plenily stovky kostelů pravoslavné a řeckokatolické církve v Polsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Pokud se nepodařilo nalézt původního majitele, aby mohla být díla vrácena, stala se součástí státních muzejních sbírek.

Vystavovaný soubor je doplněn ikonou sv. archanděla Michaela z pozůstalosti manželů Edvarda a Hany Benešových, který získali darem od rumunského ministra zahraničí Nicolae Titulescu.

Výstavu připravilo Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře.

Dle vývoje situace výstavu doprovodí odborná přednáška autorů v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.

tisková zpráva

 

Ikony plakat

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 15 duben 2020 09:24

Věra Sidorjaková – Průřez tvorbou

„Mezi soškama si připadám jako v ráji“

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 15 duben 2020 09:14

Ladislav Rada – Ohlédnutí

Akademický malíř Ladislav Rada se narodil v březnu 1929 ve Vojovicích nedaleko Nepomuku. Po plzeňské průmyslové škole absolvoval Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde vyučoval až do nedávné doby. Po absolutoriu nejprve našel uplatnění v Supraphonu, kde navrhoval obaly vinylových desek. Malba je jeho celoživotním koníčkem, v poslední době karikatury nahradily obrazy na náměty vzpomínek z mládí. Tato panelová výstava shrnuje malířovu celoživotní uměleckou dráhu.

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 15 duben 2020 04:59

Skauti v boji za svobodu

Výstava „Skauti v boji za svobodu“ bude věnována podílu plzeňských a západočeských skautů na odboji mezi lety 1939–1945. Přiblíženy budou přípravy organizace k obraně vlasti, zapojení skautů do odboje v Československu i v zahraničí. Opomenut nebude ani konec války, květnové povstání a zapojení americké a ruské armády do osvobození. Nastíněna bude poválečná spolupráce československých a amerických skautů a obnovení Junáka. Osudy členů organizace budou přiblíženy prostřednictvím fotografií, předmětů denní potřeby, uniforem, odznaků a vyznamenání.

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
Strana 1 z 5