Vyhledat
Vyhledat
Stavění máje v Národopisném muzeu Plzeňska

Stavění máje v Národopisném muzeu Plzeňska

Tradice stavění „májí“ je oslavou jara a nově probuzeného života přírody po končící zimě. Na venkově byl tento zvyk původně spjat se Svatodušními svátky a až v průběhu 2. poloviny 19. století se přenesl do podvečera posledního dubnového dne. Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května byla odedávna připisována nadpřirozená moc a spojena byla především s „vyháněním čarodějnic“. O této noci stavěli chlapci na důkaz své lásky vyvoleným dívkám před domy ozdobené a opentlené břízky. Na návsích bývaly stavěny také velké tzv. „babské máje“. Slavnost se končila druhého dne obřadnou hrou na „Krále“ a „stínáním kohouta“.

Stavění „Máje“ v Národopisném muzeu Plzeňska v letošním roce volně navazuje na vynášení Morany. V průběhu odpoledního programu budou moci návštěvníci shlédnout vystoupení dětských folklorních souborů Boleváček a Mladinka. Nechybět bude ani netradiční občerstvení a posezení u táborového ohně s členy plzeňského Junáka.

Národopisné muzeum Plzeňska

čtvrtek 25. dubna 2019

vstup zdarma

program

15:00 – zahájení (úvodní slovo / přivítání všech účastníků)
15:30 – 16:00 hod. – vystoupení Dětského folklorního souboru Boleváček
16:00 – 16:30 hod. – vystoupení Dětského folklorního souboru Mladinka
16:30 hod. – stavění Máje / „stínání kohouta“
16:30 – 20:00 hod. – opékání buřtů a dalších dobrot u táborového ohně s hudebním „táborákovým“ doprovodem členů Junáka – Českého skauta

Akce je pro všechny návštěvníky zdarma. Zájemci o opékání buřtů si své dobroty přinesou s sebou!