icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Rychlokurz geologie pro milovníky Rokycanska

Rychlokurz geologie pro milovníky Rokycanska

Cyklus tří přednášek o geologické a paleontologické historii Rokycanska a okolních oblastí

Proč se ocitlo Rokycansko na jižní polokouli aneb stručný dějepis Země

První přednáška bude obecná. Ukážeme si, proč se pohybují kontinenty, proč umírají oceány a jak vypadala Země v dávných geologických dobách. Budeme sledovat dlouhou cestu našeho regionu z hloubi jižní polokoule a vysvětlíme, proč byl někdy na mořském dně a někdy vysoko v horách. Také si ukážeme, kdy tady bylo horko a kdy naopak velká zima.

přednáší
doc. RNDr. Petr Kraft, Csc. 

termín konání
úterý 18. února 2020 / 17 hod 

místo konání
Centrum paleobiodiverzity, přednáškový sál v ul. Mládežníků č.p. 228, Rokycany

vstupné 20 Kč

předprodej vstupenek
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní síň v ul. J. Knihy č.p. 146, Rokycany, tel. č. 378 370 734

Kapacita sálu je omezena na 50 osob.

o přednáškovém cyklu

Cyklus přednášek byl inspirován geologicko-paleontologickými vycházkami do okolí Rokycan, kterých se v minulých letech účastnily desítky zájemců. Na těchto vycházkách byl velmi omezený prostor vyložit geologické procesy formující náš region a podat komplexnější informaci o zkamenělinách, které náš region proslavily. I když během tří přednášek lze samozřejmě podat jen velmi stručný přehled, mohou zájemci získat ucelenější obraz o geologické a paleontologické historii regionu. Snad poslouží těm, kteří na vycházky chodili, zpětně pochopit, co jim výklad nedal. A pro všechny milovníky Rokycanska by přednášky měly poskytnout inspiraci a návod, jak se dívat na jindy nezajímavé kameny.