icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Příroda v pohybu

Příroda v pohybu

Věděli jste, že na Rokycansku můžete spatřit mývala, orla i přímořské rostliny? Na výstavě se seznámíte se zajímavými druhy savců, ptáků, bezobratlých živočichů, květin, mechů a lišejníků, jež se v nedávné době šířily nebo stále ještě šíří na našem území. Jedná se o směs druhů z různých koutů Evropy i jiných částí světa, které se na území České republiky dostaly samovolně, případně s pomocí člověka. Los, šakal, hrdlička zahradní i křižák pruhovaný jsou už dosti známí, ale co například křivonožka vehnutá, psík mývalovitý nebo solnička slanomilná? Téměř všechny představené druhy máte možnost vidět i na Rokycansku. Na výstavě jsou druhy představeny na panelech a velká většina z nich také prostřednictvím sbírkových předmětů. Připraven je také doprovodný program pro rodiče s dětmi.