icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Příběhy českého porcelánu

Příběhy českého porcelánu

Hodinka s historikem umění ve stálé expozici Západočeského muzea

Na konci 18. století se začal porcelán vyrábět i v Českých zemích. Jak to vypadalo na počátku jeho výroby, kdo zakládal první porcelánky a která jsou nejslavnější období v historii českého porcelánu, se můžete dozvědět na komentované prohlídce naší expozicí užitého umění. A také pro Vás historička umění Lenka Merglová Pánková vybere několik příběhů jednotlivých porcelánových výrobků podle nejrůznějších kritérií: podle stáří předmětu, zajímavého vlastníka, nezvyklého námětu nebo účelu.

Lenka Merglová Pánková návštěvníkům vybere zajímavé předměty se zajímavými příběhy.

středa 19. února 2020 / 10 hod

expozice Umělecké řemeslo / Užité umění

vstupné jako do expozice: plné 80 Kč, snížené 40 Kč