icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Přednáška: Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

Přednáška: Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

Doprovodný program k výstavě Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

čtvrtek 30. 9. 2021 / 17 hod / přednáškový sál 

Přednáška doprovodí výstavu o zajímavé informace z terénu a z laboratoře. Zaměříme se na otázky, jak probíhá průzkum v terénu, aby bylo možné najít vrstvy horniny se zkamenělinami, a jak se zpracovávají nalezené vzorky v laboratoři. Dále uvedeme metody průzkumu současných močálů. Ukážeme, jak se vytváří modely krajiny prvohor i nedávné minulosti.

Přednáší: Ing. Jan Bureš

Vstupné: 50 Kč/os.