icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Přednáška k výstavě

Přednáška k výstavě

čtvrtek 27. 1. 2022 / 17 hod / Hlavní budova, přednáškový sál

Bohové jako zvířata, zvířata jako bohové. Staroegyptské náboženství a zoologie.

Doprovodný program k výstavě Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie.

Staroegyptské náboženství bylo úzce spjato s pohledem Egypťanů na svět kolem nich, s vnímáním přírody, rostlin, zvířat a nebeských těles. Zvláště zkušenosti získané pozorováním světa zvířat se odrážely v egyptském pojetí bohů, náboženské symbolice a ikonografii. Právě díky nerozdělitelné vazbě mezi přírodou a náboženstvím můžeme vysledovat, jak klíčové změny přírodních podmínek zásadně ovlivnily některé egyptské náboženské představy.

Přednáší: doc. Jiří Janák, Th.D. (Český egyptologický ústav FF UK)

Vstupné: 50 Kč

Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá aktuální protiepidemická vládní opatření. Při vstupu do sálu bude potřeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti.