icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni

Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni

Františkánský klášter patří mezi nejvýznamnější památky Plzně a tím v minulosti přitahoval pozornost sběratelů pověstí a zajímavých příběhů. Nezastupitelnou úlohu na tomto poli hrála sběratelská práce Jaroslava Schiebla. Nosnými tématy pověstí jsou především dobytí Plzně vojskem hraběte Arnošta z Mansfeldu a zázraky spojované se sochou Panny Marie z klášterního kostela. Výstavu obohatí i dosud nikde nepublikovaný překlad zázraků uváděných v klášterní kronice. Z překladu je patrné, že byl původní předlohou pro řadu uvedených pověstí. Výstavu doplní výběr záběrů františkánského kláštera z historických diapozitivů a negativů ze sbírek oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni. Některé z nich budou publikovány vůbec poprvé.

 

povesti a pribehy mcu