icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Pamatuj na smrt ...

Pamatuj na smrt ...

Archeologické doklady pohřebního ritu v období barokaArcheologické doklady pohřebního ritu v období baroka.

Archeologické výzkumy v posledních letech probíhají také na novověkých pohřebištích, zpravidla v místě bývalých farních hřbitovů a kostelních krypt, a proto se ve větší míře daří získávat hmotné doklady a poznatky o vývoji pohřebního ritu v období od konce třicetileté války do konce 18. století. Na výstavě jsou představeny nejen charakteristické součásti katolického pohřbu v obecné rovině, poznatky ze souvisejících písemných pramenů, ale především archeologické nálezy z lokalit zkoumaných v Plzni a okolí (Plzeň – U Zvonu, Plzeň – Litice, Plasy, Nečtiny). Výstava přibližuje možnosti archeologie v poznání katolického pohřebního ritu v období baroka na našem území ve srovnání s výpovědí písemných a ikonografických pramenů.Archeologické výzkumy v posledních letech probíhají také na novověkých pohřebištích, zpravidla v místě bývalých farních hřbitovů a kostelních krypt, a proto se ve větší míře daří získávat hmotné doklady a poznatky o vývoji pohřebního ritu v období od konce třicetileté války do konce 18. století. Na výstavě jsou představeny nejen charakteristické součásti katolického pohřbu v obecné rovině, poznatky ze souvisejících písemných pramenů, ale především archeologické nálezy z lokalit zkoumaných v Plzni a okolí (Plzeň – U Zvonu, Plzeň – Litice, Plasy, Nečtiny). Výstava přibližuje možnosti archeologie v poznání katolického pohřebního ritu v období baroka na našem území ve srovnání s výpovědí písemných a ikonografických pramenů.