icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Souborná výstava představuje současnou tvorbu řemeslníků a řemeslnic, kterým rada Plzeňského kraje v letech 2017- 2019 udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje.

K udělování titulu se Plzeňský kraj připojil v roce 2017. Celý projekt vychází z dlouhodobé koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji a zejména nemateriální kulturní dědictví. Plzeňský kraj tak reagoval na výzvu UNESCO Žijící lidské poklady a navázal také na celostátní titul Nositel tradice lidových řemesel udělovaný každoročně již od roku 2001.

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby se Plzeňský kraj snaží ocenit zejména řemeslníky, kteří dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby, a to v oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo jim hrozí zánik, a přiměřeně svým možnostem předávají svoje znalosti a prezentují své výrobky na veřejnosti.Mezi lety 2017 a 2019 bylo takto oceněno celkem 10 řemeslníků a řemeslnic, jejichž tvorbu a profesní dráhu výstava představí: 

  • Josefa Hrůza z Kyšic v oboru bednářství
  • Ing. Jaromír Konrady v oboru tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů)
  • Marie Kopecká v oboru výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka
  • Jiří Kožený v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů
  • Dana Soukupová v oboru tradiční drátenictví
  • Jan Šup v oboru tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství)
  • Miloslav Trefanec z Čínova v oboru kovářství
  • Martin Volf z Kolovče v oboru hrnčířství
  • Rudolf Volf z Kolovče v oboru hrnčířství
  • Jiří Wallner v oboru tradiční stavební kovářství

doprovodný program: workshopy a besedy

Výstava vznikla ve spolupráci s Plzeňským krajem a Vlastivědným muzeem dr. Hostaše v Klatovech

 

mistri plakat