icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti

Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti

Výstava nás zavede do poslední fáze normalizačního období Československa, které vyvrcholilo pádem komunistického režimu 17. listopadu roku 1989 a bude zaměřena především na plzeňský region. Pomocí dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií nám připomene nejen život v období reálného socialismu, ale i jeho revoluční závěr. Zajímavostí koncepce výstavy je i fakt, že se na jejím ztvárnění budou podílet i přímí účastníci listopadové revoluce v Plzni.

  

Edukační program pro žáky a studenty ZŠ a SŠ "Svobodná generace"  

Edukačně zážitkový program reflektuje výročí 30 let od sametové revoluce. Mezioborový program klade důraz na kritické myšlení, samostatné výtvarně-literární vyjádření a kreativní využití získaných kulturních a historických znalostí.

Inspiračním zdrojem programu je dílo Václava Havla Antikódy.

Výsledkem programu bude mimo edukačně zaměřeného zážitku také ručně vázaná kniha vzkazů SVOBODNÉ GENERACE, sestavená z listů, které vytvoří sami žáci během workshopu. Kniha bude slavnostně předána Knihovně Václava Havla.

Dále budou probíhat komentované prohlídky výstavy s kurátory. 

Připravilo Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (KVH) a s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. 


ke stažení

plakát
tisková zpráva


 výstava na FB

Média