icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen.

Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické oděvy od českých šlechtičen.

První výstava liturgických oděvů v ČR zaměřující se na vlastní rukodělné práce českých šlechtičen. Vystavená díla pochází nejen z rukou českých šlechtičen, ale i od několika generací panovnické rodiny Habsburků. Zapůjčené exponáty pochází z hradů a zámků ve správě NPÚ, hradu v držení původního šlechtického rodu, soukromé sbírky, diecézních kostelů několika diecézí, Arcibiskupského paláce v Praze, Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha a od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů) ze Svaté Hory.

Představeno je celkem 36 kasulí, dva pluviály, 1 dalmatika a dvoje šatičky na sošku Panny Marie Svatohorské. Kromě rouch ve vitrínách a informačních panelů jsou na výstavě náznakem instalovány zámecký salon a zámecká kaple. Výstavu doprovází krátká filmová ukázka přibližující divákovi zhotovování výšivek a používání vyšitých liturgických textilií.

Výstava probíhá pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského.