icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Funerální textilie z královských hrobů

Funerální textilie z královských hrobů

Pohřební výbavy králů Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad 

Tento soubor je předmětem intenzivního výzkumu už více jak čtvrt století. V posledních letech se podařilo významně zpřesnit a rozšířit naše poznání o pohřebních výbavách králů Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.

Výstava představuje ukázky dochovaných textilií, které jsou připsány oběma panovníkům, konkrétně pohřební boty Ladislava Pohrobka a fragmenty jeho dalmatiky, dále fragment dalmatiky pravděpodobně Jiřího z Poděbrad, moderní kopii celého Jiříkova oděvu i jeho polštář.

Texty na panelech popisují nejen samotné exponáty, ale i průběh jejich výzkumu, včetně nejnovějších poznatků, a proces restaurování.

Výstava je určena široké veřejnosti, žákům ZŠ a SŠ a historicky zaměřeným oborů na ZČU.

Výstavu zapůjčila Správa Pražského hradu.  

tisková zpráva

funeralni textilie plakat